نماي سپر و جلوبندي اتومبيل ABT- آئودي-AS8-2003
آئودي AS8 گل سرسبد گروه خودروي Ingolstadt است . باتوجه به بهره وري از فن آوري نوين وبا کيفيت در مدل فوق، مدل مذکوردر رتبه بندي هاي کلاس خوروهاي لوکس در اوج قرارگرفته است .
نظرات کاربران
UserName