نماي سپر و جلوبندي اتومبيل ABT- آئودي- AS4-درشکه -2003
دراتومبيل ABT آئودي ( درشکه) از کيت کروم در طراحي پنجره مشبک سپرجلو، صدا خفه کن (مجهز به 4 لوله ) در سيستم اگزوز و چرخ و رينگ 5 پره بهره برده شده است.
نظرات کاربران
UserName