ابرهاي سياه بالاي استاديوم فوتبال
25 سپتامبر 2010 در ايالت من هن آمريکا، نزديکي ابرهاي سياه و طوفان موجب متوقف شدن بازي فوتبال شد.
نظرات کاربران
UserName