گردبادهاي سهمگين
گردباد ها نوعي پديده آب و هوايي متشکل از يک سيستم بادي پيچشي مي‌باشند. هر ساله گردبادها به همراه طوفان ها خسارات زيادي در اقصا نقاط جهان بوجود مي آورند.
نظرات کاربران
UserName