تانک کرار اولین تانک پیشرفته تمام ایرانی
اینفوگرافیک | اولین تانک نظامی ساخت ایران/منبع: الف
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName