بلاي وبا در هائيتي
هائيتي که ده ميليون نفر جمعيت دارد همچنان فقير ترين کشور آمريکاي لاتين و حوزه درياي کارائيب به شمار مي رود.
زمين لرزه و ديگر بلاياي طبيعي از جمله طوفانهاي شديد،اوضاع اقتصادي و اجتماعي هائيتي را وخيم تر کرده است و هم اكنون بيش از يک سوم از مردم هائيتي با خطر ناامني غذايي روبرو هستند.
وزارت بهداشت هائيتي در پايگاه اينترنتي خود اعلام کرد، شمار قربانيان بيماري همه گير وبا در کشور افزايش يافته و به 1751 تن رسيده است.
نظرات کاربران
UserName