تصوير زيبا از جنگنده سوخوي 30 درحال پرواز
سوخوي30: جنگنده اي همه کاره : جنگندهء Su-30MKI،(يکي از مدلهاي سوخو30 ) قابليت انطباق پذيري بالايي دارد . سوخوي30 مي تواند در نقش يک شکاري رهگير دوربرد همانند F-14 Tomcat عمل نمايد، يا يک جنگنده ضربتي همانند F-16C باشد، يا به عنوان هواپيماي فرماندهي عمليات، پرواز نمايد. اين جنگنده، همچنين مي تواند به عنوان رهبر گروه پروازي جنگنده هاي گروههاي مختلف، نظير رهبري و هدايت جنگنده هاي کلاس سبک وزن همانند MiG-21، عمل نمايد و بر عمليات مشترک اين گروههاي مختلف، نظارت و تمرکز کند. به علاوه، سيستم ديجيتالي «پرواز با سيم» جنگندهء سوخوي30 به نام SDU-30MKI، به اين جنگنده امکان آن را مي دهد که در نقش يک هواپيماي رزمي آموزشي عمل نمايد. در سال 1993 سوخوي نمونه هاي نخستين Su-30 را به نمونه اثباتگر براي به فروش رساندن مدل هاي چند منظوره که Su-30MK خوانده مي شدند، تبديل کرد. MK که در آن M به جاي Modified و K به جاي Commercial (در زبان روسي) است نشان مي دهد که اين نمونه براي بازار صادراتي توسعه يافته است. در هسته اين مدل سيستم کتنرل آتش چند منظوره ارتقا يافته با توجه به درخواست مشتريان قرار داده مي شود. توا
نظرات کاربران
UserName