جنگنده سوخوي 30 درباند فرودگاه
جنگنده Su-30K و Su-30MKI: فلانکر هاي دو سرنشينه هند :هند اولين خريدار جنگنده Su-30MK بود. براي برآورده کردن نيازهاي هند، Su-30MKI توسعه يافت. Su-30MKI تفاوت قابل توجهي با Su-30MK دارد. بطوريکه در آن کانارد(پيش بال) و دو موتور AL-31 جديدتر با توانايي تغيير بردار رانش قرار داده شده است که مانور پذيري هواپيما را بسيار بالا برده است. اين موتور ها با تراست 130 کيلو نيوتون هواپيما را به حداکثر سرعت 2125 کيلومتر در ساعت (2 ماخ ) مي رساند. دريچه موتورها قابليت چرخش تا 15 درجه افقي و عمودي را دارد. البته موتور هاي نمونه Su-30K داراي سيستم تغيير بردار رانش نمي باشند. رادار Su-30MKI ، NIIP N011M بوده که همان رادار استفاده شده در جنگنده Su-35 و Su-37 مي باشد و سازگار با انواع موشکهاي هوا به زمين و هوا يه هوا از جمله R-60 آفيد، R-73 آرچر، R-27 آلامو و R-77 اَدر را مي باشد. سيستمهاي ناوبري و نمايشگر هاي سربالا نيز با سيستمهاي ساخت سکستانت اويونيک فرانسه جايگزين شده اند.
نظرات کاربران
UserName