جنگنده سوخوي 30در حال پرواز
مشخصات کلي سوخوي 30: کشور سازنده: روسيه - شرکت سازنده: سوخوي - قيمت: 35 ميليون دلار آمريکا - هواپيماهاي معادل: سوخوي34 ، سوخوي33 ، سوخوي37، F-15E و F-14D - طول بدنه: 21.94 متر - ارتفاع از سطح زمين: 6.36 متر - وزن خالص: 17700 کيلوگرم - وزن نرمال: 25670 کيلوگرم - حداکثر وزن: 34000 کيلوگرم - حداکثر وزن مهمات قابل بارگذاري: 8000 کيلوگرم - وزن نرمال بارگذاري: 1400 کيلوگرم - حجم سوخت: حداکثر 5090 کيلوگرم در مخازن داخلي - حجم کلي سوخت: 9400 کيلوگرم - موتور: دو موتور توربوفن AL-31 - سرعت نرمال: 1380 کيلومتر بر ساعت - حداکثر سرعت: 2125 کيلومتر بر ساعت (3/2 ماخ در ارتفاع 10000 فوتي) - درجه ي اوج گيري: 230 متر بر ثانيه - برد عملياتي: 3000 کيلومتر - حداکثر برد با سوختگيري هوايي: 5200 کيلومتر - حداکثر برد عبوري: 6990 کيلومتر - مسافت لازم جهت برخاست: 550 متر - مسافت لازم جهت فرود: 670 متر - حداکثر شتاب g قابل تحمل: 9+
نظرات کاربران
UserName