نماي نزديک از جنگنده سوخوي 34
بمب افکن SU-34 بدون سوختگيري مي تواند تا 4000 کيلومتر را با جنگ افزار کامل بپيمايد در هر حال جنگنده ي SU.34 يکي از بهترين بمب افکن هاي ضربتي محسوب مي گردد پلاتيپوسي که به طور کامل خود را با همه چيز وفق مي دهد. Su-34 راحتي کاملي را براي خلبانان در نبرد هاي هوايي فراهم مي کند.خلبانان مي توانند از نسل جديد کامپيوتر ها وتجهيزات الکتونيکي استفاده کنند.اين تجهيزات مي توانند بمب هاي جنگنده بمب افکن را به سمت هدفي که به خوبي استتار شده بدون محدوديت آب و هوايي و با خطاي فقط چند متر تا ارتفاع 250 کيلومتري از سطح زمين روانه کنند.سوخوي 34 به زودي وارد اسکادران بمب افکن ها مي شود که داراي هوش مصنوعي بسيار بالا و سيستم امنيتي فوق العاده است
نظرات کاربران
UserName