نماي پشت از جنگنده سوخوي 34
جنگنده سوخوي 34: همچنين از رادار v005 نيز بهره مي برد. Su-34 به تجهيزات جنگ الکترونيک ECM نيز که شامل سيستم شناسايي مادون قرمز پرتاب موشک(infrared missile launch detection system) است،استفاده مي کند. کابين آن کاملا زره پوش است(با هفده ميليمتر تيتانيوم تقويت شده)تفاوت اساسي کاکپيت اين جنگنده-بمب افکن اين است که فضاي وسيعي را براي خدمه فراهم ميکند.از قبيل يک آشپزخانه کوچک توالت،و تخت خواب براي خدمه.(جلل خالق.هواپيماهاي مسافربري ما چنين امکاناتي ندارن،نزاح کردم)در طراحي کاکپيت راحتي خدمه مهم ترين شرط را به خود اختصاص داده. از جالبترين امکانات آن اين است که مي تواند به سمت عقب (يعني هواپيماي تعقيب کننده) موشک شليک کند اين هواپيما مي تواند موشک هاي R.73 را از دريچه ي مخصوص شليک کنددر ضمن اين جنگنده يا بهتر بگم اين بمب افکن همه کاره روياي هولناکي براي هر ناوي محسوب مي شود چون رادار آن يک سيستم ناوبري دريايي کامل براي درگيري با ناوها و زير دريايي ها دارد تازه اين سيستم با موشک هايتوربوجت آلفا با بيش از سه ماخ سرعت(سرعت موشک) کاملتر هم مي شود
نظرات کاربران
UserName