تصوير زيبا ازجنگنده سوخوي 34 با تسليحات کامل
سوخوي 34 که ناتو آن را FullBack نام گذاري کرده يک جنگنده بمب افکن پيشرفته تهاجمي دو سرنشين است.اين جنگنده-بمب افکن براي جايگزيني سوخوي 24 طراحي شده است.اين جنگنده بمب افکن مي شود گفت که نسخه اي ازSu-27 Flanker است.طراحي آن در اوايل 1980 آغاز شد و در 13 آوريل 1990 اولين پرواز آزمايشي را تجربه کرد.نخست اين جنگنده بمب افکنBombardirovschik ) Su-27IB (IB: Istrebitel نام گذاري شد.مسائل مالي شرکت سازنده باعث توقف مکرر پروژه شد و باعث شد مدل آزمايشي آن تحت قوانين مختلف تخصيص به نمايش درآيد.زماني که خبر آن در مطبوعات پخش شد از آن با نام Su-34 ياد شد.سومين مدل آزمايشي اين پرنده در نمايش هوايي پاريس در سال 1995 شرکت کرد و نام Su-34MF (FN for "Fighter, Navy") به خود گرفت.همچنين در نمايش هوايي MAKS در سال 1999 نام Su-34MF (MF for MnogoFunksionalniy, multi-function) بر روي اين جنگنده-بمب افکن گذاشته شد.اخيرا نيروي هوايي روسيه اين جنگنده-بمب افکن را فقطSu34 معرفي کرده است.
نظرات کاربران
UserName