جنگنده سوخوي 25 (فراگ فوت)
جنگنده سوخو- 25 فراگ فوت :Su-25 که ناتو آن را فراگ فوت به معناي پاي قورباغه ناميده- يک هواپيماي تهاجمي مي باشد که براي پشتيباني نزديک و عمليات زد تانک استفاده مي شود .Su-25 با تکيه بر زره قوي در کاکپيت ( که قابليت دفاع در برابر توپهاي 23 ميليمتري را دارند) و بدنه خود براي تحمل کردن آتش سنگين دشمن طراحي شده است . در واقع سرعت هواپيما قرباني طراحي هواپيما شده و آن را به يک هواپيماي زير صوت تبديل کرده است. نوک هواپيما به يک مسافت ياب ليزري مجهز مي باشد که بعنوان تعيين کننده هدف نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. در قسمت عقب هواپيما نيز يک سيستم هشدار دهنده رادار به نام Sirena-3 قرار داده شده است. نوع توليدي اوليه اين هواپيما ، Su-25 ( که ناتو آن را فراگ فوت-A مي ناميد) بود که Su-25K اولين نمونه صادراتي از اين نوع بود. Su-25K که از نظر الکترونيک پروازي و سيستم کنترل آتش در رده پايين تري نسبت به نمونه قبلي بود به کشورهاي عراق و کره شمالي صادر شد
نظرات کاربران
UserName