جنگنده سوخوي 25 درحال پرواز
سوخو- ?? را مي توان همتاي روسي هواپيماي « آ -??» ايلات متحده دانست.طراحي هواپيماي پشتيباني نزديک هوايي سوخو -?? از سال ???? آغاز شد . اولين پيش نمونه اين هواپيما با موتور بدون پس سوز تومانسکي آر.دي.? در ?? فوريه ???? به پرواز در آمد. پيش نمونه دوم با موتوري پر توانتر در سال ???? پرواز کرد. در همين سال غربيها با برسي عکسهاي ماهواره اي به وجود اين هواپيماي جديد پي بردند.توليد هواپيماي سوخو -?? در سال ???? آغاز شد . با وقوع جنگ در افغانستان ؛ اين هواپيما در سال ???? براي پشتيباني نزديک هوايي از قواي روس و هلي کوپترهاي ميل -?? در رشته کوهها به اين کشور اعزام شد و عملا مورد ارزيابي قرار گرفت ؛ با اين حال سوخو ?? تازه در سال ???? به مرحله آمادگي کامل رسيد . اين هواپيما نهايتا تا سال ???? توليد شد و کار بر روي مدل جديدتر آن آغاز شد . توسعه اين هواپيما در سال ???? باعث بوجود آمدن هواپيماي جديد سوخو -?? شد که بسيار پيشرفته مي باشد.اين هواپيماي يك نفره براي مسيرهاي كوتاه ساخته شده ولي هر گاه كه دست به كار شود جهنمي از آتش بپا مي كند كه نه انسان و نه تجهيزات آن مي تواند سالم از دستش بيرون بيايد.
نظرات کاربران
UserName