جنگنده سوخوي 35 درحال پرواز
جنگنده Su-35BM با رادارIrbis-E مي تواند همزمان 4 هدف زميني براي حمله در نظر بگيرد و به 2 هدف به طور همزمان حمله ور شود. يكي ديگر از ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد اين جنگنده و رادار آن توانايي درگيري با چند نوع هدف با ماهيت هاي متفاوت است. مثلا اين جنگنده همزمان مي تواند با اهداف زميني و هوايي درگير شود و به آنها حمله كند. سوخوي-35 بي ام همچنين از يك رادار براي كنترل وضعيت عقب جنگنده استفاده مي كند. اين رادار در بين دو موتور جنگنده قرار گرفته است. اين رادار نيزTikhomirov NIIP است. رادارTikhomirov NIIP مجهز به سيستم پشت نگر فروسرخ است. اين جنگنده از سيستم مسافت ياب و نشانه گيري ليزري نيز استفاده مي كند.
نظرات کاربران
UserName