سوخوي 35 بر فراز ابراها - تصوير بالايي
جنگنده SU-35BM يکي كارآمدترين جنگنده حال حاضر جهان استدر طي يك تحقيق و مقايسه انجام شده توسط يكي از مراكز هوانوردي بزرگ اروپا بين Su-35BM وF-22 كه اميد آمريكا در نبردهاي هوايي به شمار مي آيد مشخص شد كه SuperFlanker نسبت به Raptor از حق شليك اول برخوردار است و در نبرد هوايي توان شكست دادن رپتور را دارد.
نظرات کاربران
UserName