تصوير زيبا از اوج گيري جنگنده سوخوي 35
مشخصات جنگنده Su-35BM (سخوي-35)محبوب ترين عضو خانواده فلانكر در روسيه است. محبوبيت Su-35BM به دليل 100 درصد بومي بودن آن است. برخلاف بيشتر جنگنده هاي ساخت كمپاني سوخوي كه از رادار و نمايشگرهاي ساخت غرب و بيشتر فرانسه استفاده مي كنند ، رادار و نمايشگرهاي Su-35BM همگي ساخت كشور روسيه هستند. مشخصات :طول : 21.9 متر - ارتفاع : 5.9 متر - طول بالها : 15.3 متر - موتورها : دو دستگاه Saturn AL-41F1A با سيستم تغيير راستاي رانش - بيشينه وزن در هنگام Take-off با حداكثر ظرفيت بارگذاري : 34.5 تن - بيشترين سوخت قابل ذخيره و حمل : 29 تن - بيشترين وزن تسليحات قابل حمل : 8 تن - سقف ارتفاع پروازي جنگنده : 18 كيلومتر - حداكثر برد بدون استفاده از مخازن سوخت خارجي : 3600 كيلومتر - حداكثر برد با مخازن سوخت خارجي : 5000 كيلومتر - ماكزيمم سرعت : 2.5 ماخ - حداكثر نيروي گرانشي قابل تحمل براي جنگنده : g9 - حداكثر زاويه انحراف قابل تحمل : 180 درجه ( در منابعي از 360 درجه هم ياد شده !) - ميزان مسافت طي شونده براي برخاستن جنگنده از سطح زمين در شرايط نرمال : 400 متر - ميزان مسافت لازم براي فرود جنگنده در شرايط نرمال :
نظرات کاربران
UserName