جنگنده سوخوي 35 درحال مانور هوايي
از ويژگيهاي جنگنده سوخوي 35 استفاده از سنسورها و پردازندهاي الكترونيكي بسيار قدرتمند با توان محاسبه ي بسيار بالا در جنگنده سخوي 35همچنين استفاده هم زمان از سيستم موقعيت ياب آمريكايي (GPS) و سيستم موقعيت ياب روسي (GLONAS) است ، وابستگي كم به پايگاه زميني - رادار بسيار قدرتمند - توانايي درگيري همزمان با اهداف زميني ، هوايي و دريايي - برد عملياتي بسيار بالا (چيزي بيش 4000 كيلومتر)(اين جنگنده به دليل استفاده گسترده از تجهيزات الكترونيكي و هوشمند مانند يك ابر رايانه ي پرنده به نظر مي آيد.)
نظرات کاربران
UserName