تصوير زير جنگنده ميگ 35 در حال مانور هوايي
ميگ-35 به يک مجموعه دفاعي نيز مجهز مي باشد که شامل موارد زير است: - سيستم شناسايي راديو الکتريک و سيستم اقدام متقابل الکترونيک - سيستم جديد کشف حمله موشکي و تابش ليزري - پخش کننده چف/فلير بمنظور فريب موشک هاي هوا به هوا
نظرات کاربران
UserName