جنگنده ميگ 35
حين طراحي ميگ-35 بيشترين توجه به افزايش توانايي هاي عملياتي آن اختصاص داده شده است: - اعتماد پذيري هواپيما، موتورها و اويونيک بطور چشمگيري افزايش يافته است - زمان دوره هاي بين اورهال جنگنده افزايش يافته است -هزينه پرواز جنگنده دو و نيم برابر کمتر از ميگ-29 است - در زمان طراحي توانايي نگهداري حين فعاليت عملياتي براي جنگنده پيش بيني شده است .
نظرات کاربران
UserName