تصوير زيبا از جنگنده ميگ 35سرخ رنگ درحال پرواز
در مجموع مي توان ويژگي هاي ميگ-35 را به شرح زير بيان کرد: - سيستم هاي اطلاعاتي و هدفگيري نسل پنجم در سيستم هاي اويونيکي جنگنده بکار رفته است - توانايي بکارگيري تسليحات پيشرفته روسي و خارجي - بقاپذيري بالا در ميدان نبرد بواسطه سيستم هاي دفاعي يکپارچه بکار رفته در جنگنده
نظرات کاربران
UserName