مانور هوايي جنگنده ميگ 35
تغيير هاي ايجاد شده در ساختار جنگنده ميگ 35 بر اساس موفقيت هاي بدست آمده در طرح هاي MiG-29K/KUB/M/M2 مي باشد که شامل موارد زير مي باشد: -افزايش توانايي حمل تسليحات در نه جايگاه حمل سلاح -افزايش حمل سوخت، توانايي سوختگيري هوايي و امکان سوخترساني به جنگنده هم گروه (عملکرد بعنوان يک تانکر کوچک) - بدنه و سيستم هاي اصلي ساخته شده از مواد ضد خوردگي که امکان استفاده از جنگنده برروي ناو و استفاده در مناطق گرم و مرطوب را فراهم مي آورد. - کاهش چشمگير بازتابش راداري - سيستم پرواز با سيم با کنترل چهارگانه
نظرات کاربران
UserName