جنگنده سوخوي 27 درحال پرواز
سوخوي 27( SU-27 در زبان روسي )که در سازمان ناتو با نام «فلانکر»ناميده مي‏شود، Flanker به معني حمله كننده از جناحين است يعني چيزي كه به طور ناگهاني و از طرفين حمله ور مي شود و اساس كار آن بر شكار و حمله است اين نام (Flanker) با توجه به مشخصات و ويژگي ها Su-27 از سوي ناتو بر روي آن گذاشته شده است. سوخوي 27 يک جنگنده ساخته شده در دوران اتحاديه جماهير شوروي است که توسط دفتر طراحي سوخوي طراحي و ساخته شده‌است.اين جنگنده، در اصل براي ايجاد توان مقابله? نيروي هوايي اتحاد شوروي در برابر نسل جديد جنگنده‏هاي آمريکايي نظير f-14و f-15و f-16و f-18ساخته شد.پس از فروپاشي اتحاد شوروي، سوخوي??، نه تنها براي اجراي نقشي که از ابتدا برايش در نظر گرفته بودند، در خدمت نيروهاي هوايي کشورهاي متحد همسوي (CIS)، باقي مانده است؛ بلکه آخرين سري اين جنگنده، قادر است موشکهاي بسيار دوربرد هوا به هواي Novator KS-??? AAM-L را حمل نمايد. اين موشکها، داراي بردي بين ??? تا ??? کيلومتر هستند و به عنوان موشک دوربرد ضدآواکس، کاربرد دارند. موشکهاي استاندارد سوخوي?? جهت انجام ماموريت هوا به هوا، ترکيبي از موشکهاي R-?? Archer و
نظرات کاربران
UserName