ميگ 31 بر فراز ابرها
جنگنده mig31 : پس از آشکار شدن توانايي هاي ميگ MiG-25 براي غربيها، روس ها به فکر ساخت جنگنده اي بر پايه ي فاکس بت منتها با توانايي هاي کاملاً غير قابل مقايسه با اين جنگنده افتادند. البته ويکتور بلنکو پيشتر خبر از طراحي جنگنده اي کاملاً جديد و به روز با نام **** فاکس بت داده بود. نتيجه هواپيماي آزمايشي Ye-155MP بود که براي نخستين بار در سال 1975به پرواز درآمد. اين پرنده نام MiG-31 را با لقب Foxhound به معناي سگ شکاري به خود اختصاص داد. فاکس هاوند در يک نگاه بسيار شبيه به ميگ 25 بود، اما بزرگتر و مستحکم تر از فاکس بت بود. اين جنگنده با اينکه بر پايه فاکس بت ساخته شده بود، اما هواپيمايي بسيار مدرن و البته قابل اطمينان بود. به کار بردن مقادير بيشتري تيتانيوم و آلومينيوم در سازه اين هواپيما باعث توانايي تحمل شتاب G بيشتر شده بود و موتورهاي جديد توربوفن با مصرف کمتر، برد بيشتر هواپيما را تضمين مي کردند. همچنين تسليحات جديد و رادار قدرتمند از ميگ MiG-31 يک رهگير تمام عيار ساخته بود.
نظرات کاربران
UserName