جنگنده ميگ 29 در حال مانور هوايي
مشخصات ميگ 29 (mig29)خدمه: يک - طول: ??/?? متر - پهناي بال: ??/? متر -ارتفاع: ?/?? متر - بال: مساحت ?? متر مربع - وزن خالي: ??????کيلوگرم - وزن بارگيري: ????? کيلوگرم - پيشرانه: دو موتور توربوفن كليوف آر دي33 با پس سوز(Klimov RD-33) سرعت بيشينه: ماخ 2.25 - جنگ‌افزار:يک توپ?? ميلي متري GSh-??-? با يکصد گلوله - تا ???? کيلو مهمات شامل ترکيبي از موشکهاي هوا به هواي نيمه هدايت شونده رادار - رادارها: فازوترون N019 , N010 -
نظرات کاربران
UserName