تصوير زيبا از يک جنگنده ميگ 29 قرمز رنگ
ميگ -?? (به روسي: ???-29) هواپيمايي جنگنده با هدف ايجاد برتري هوايي است که توسط شرکت ميگ در اتحاد جماهير شوروي طراحي و ساخته شد. طراحي و ساخت اين هواپيما از سال ???? آغاز و اولين فروند از اين هواپيما در سال ???? وارد خدمت شد که همچنان توسط روسيه و بسياري کشورهاي ديگر استفاده مي‌شود. هواپيماي ميگ-?? از بهترين محصولات صادراتي براي شوروي در زمان خود و براي روسيه در حال حاضر بوده‌است. اين هواپيما به منظور رقابت با هواپيماهايي اف-??هورنت و اف-?? فالکن ساخته شد.مشخصات عمومي: خدمه: يک - طول: ??/?? متر - پهناي بال: ??/? متر -ارتفاع: ?/?? متر - بال: مساحت ?? متر مربع - وزن خالي: ??????کيلوگرم - وزن بارگيري: ????? کيلوگرم - پيشرانه: دو موتور توربوفن كليوف آر دي33 با پس سوز(Klimov RD-33) سرعت بيشينه: ماخ 2.25 - جنگ‌افزار:يک توپ?? ميلي متري GSh-??-? با يکصد گلوله - تا ???? کيلو مهمات شامل ترکيبي از موشکهاي هوا به هواي نيمه هدايت شونده رادار - رادارها: فازوترون N019 , N010 - فدراسيون دانشمندان آمريکا ادعا کردند که ميگ-?? در درگيري‌هاي نزديک (? مايل) هوايي به علت مانور پذيري بالا و ميدان ديد خلبان
نظرات کاربران
UserName