جنگنده ميگ 29 پرواز پشت رو
ميگ - 29در ايران :در اوايل دهه ???? ميلادي ايــران ?? فروند ميگ-?? اي/يوبي از روسيه تحويل گرفت. اين هواپيماها که در دو دسته به ايــران تحويل داده شدند براي تجهيز دو اسکادران در نظر گرفته شدند. در سال ???? چهارميگ?? سابق عـراقي هم به اين هواپيماها اضافه شدند. ايران دوباره از روسيه درخواست خريد ميگ?? کرد امابه دليل انجام توافقاتي بين روسيه و امريکا روسيه ديگرحاضر به فروش تسليحاتي دراين سطح به ايران نبود. اين هواپيماهابا تغييراتي نـاشناخته در ســيستم هاي آيـونيک در تـبريـز اورهال شدند. همانند ديگر ميگ?? هايي که روسيه به ديگر کشورها مي فروخت اين هواپيماها هم فاقد توانايي حمل تانک سوخت زيربال بودند. اما چندسال قبل نـيروي هوايي ارتش ايــران طي پروژه اي به نام (( خورشيد )) توانست ميگ?? هـاي خود را با يک تانک سوخت خارجي ??? ليتري مجهز کند. ميگ??يوبي براي انجام تمرينات و مـانورهاي بسيار پـيـشرفته مورد استفاده قرار ميگيرد.پايگاههاي دارنده اين هــواپيــما ها تهران و تبريز هستند. درسال????، ??مدل پيشرفته ميگ?? سفارش داده شده که چند فروند از آنها داده شده اند و مابقي در پروسه اداري تحويل داده ميشود
نظرات کاربران
UserName