جنگنده ميگ 29 در حال اوج گيري
کشورهاي استفاده کننده ميگ -29 در حال حاضر :الجزاير(?? فروند) ،بنگلادش(?) ،بلاروس(??) ،بلغارستان(??)، کـوبا(??) ،هـند(??) ،ايــران(??) ،قــزاقستان(??) ،مالزي(??)، ميـانمار(??)، کــره شـمالي(؟??)، پــرو(??)، لــهستــان(??)، وسـيـه(؟???)، صــربستـان(?)، اسلوواکي(?)، سـودان(??)، سوريه(??)، ترکمنستان(??)، اوکراين(???)، ازبکستان(??) و يمن(??) جنگنده ميگ -29 در ايران : در اوايل دهه ???? ميلادي ايــران ?? فروند ميگ-?? اي/يوبي از روسيه تحويل گرفت. اين هواپيماها که در دو دسته به ايــران تحويل داده شدند براي تجهيز دو اسکادران در نظر گرفته شدند. در سال ???? چهارميگ?? سابق عـراقي هم به اين هواپيماها اضافه شدند. ايران دوباره از روسيه درخواست خريد ميگ?? کرد امابه دليل انجام توافقاتي بين روسيه و امريکا روسيه ديگرحاضر به فروش تسليحاتي دراين سطح به ايران نبود. اين هواپيماهابا تغييراتي نـاشناخته در ســيستم هاي آيـونيک در تـبريـز اورهال شدند. همانند ديگر ميگ?? هايي که روسيه به ديگر کشورها مي فروخت اين هواپيماها هم فاقد توانايي حمل تانک سوخت زيربال بودند. اما چندسال قبل نـيروي هوايي ارتش ايــران طي پروژه ا
نظرات کاربران
UserName