مسجد النبي
مسجدُ النّبي يا مسجد نَبوي مسجد تاريخي مدينه است که در قسمت شرقي شهر مدينه بنا شده‌است. اين مسجد را پيامبر اسلام در سال اول هجري و در نخستين روزهاي ورود به مدينه به دست خود و به همراهي مهاجرين و انصار ساخت. آرامگاه پيامبر اسلام دراين مسجد قرار دارد.اين مسجد از معروف ترين مسجد هاي مسلمانان به حساب مي آيد.
نظرات کاربران
UserName