پابه دوربين
وسيله اي است که عکاسان و فيلمبرداران براي نگه داشتن دوربين عکاسي و يا فيلمبرداري از آن استفاده مي کنند و معمولا زماني استفاده مي شود که نياز به فيلمبرداري طولاني باشد و يا موضوعات حساسي که نياز به عکس گرفتن داشته باشد .
نظرات کاربران
UserName