چرخ خياطي سينگر
امکان ساخت چرخي براي خياطي -که تا پيش از آن يک مهارت دستي محسوب مي شد- زماني ميسر شد که مکانيک ماهري به نام الياس هاو توانست سوزني بسازد که سوراخش در سر آن قرار داشت و با استفاده از آن مي شد گره کوکي در زير سطح پارچه ايجاد کرد. ايزاک مريت سينگر، از ايده هاي هاو استفاده کرد و با اصلاح طرح ها و قرار دادن عمل دوخت روي يک محور عمودي، شکل نهايي چرخ خياطي را تعيين کرد. اولين چرخ خياطي او که در سال ???? دستگاه کارکردي بسيار ساده اي بود، بعدها به صورت دستگاهي با پوشش فلزي به رنگ سياه لاکي و با عکس برگردانهاي گلدار به بازار عرضه شد.
نظرات کاربران
UserName