کفش چرم
"کَفش نامي کلي براي انواع پاافزار است. به سازنده و تعميرکننده کفش‌ها کَفّاش گفته مي‌شود. کفاش به قياس کلمه‌هاي عربي ساخته شده‌است و در منابع کهن‌تر فارسي نظير شاهنامه لفظ کفشگر به کار رفته‌است. اما چرم :جنسي است که در دباغي پوست خام جانوران، به‌ويژه گاو به‌دست مي‌آيد. فرايند دباغي، پوست فسادپذير را به يک ماده? طبيعي پايدار، دايمي و انعطاف‌پذير براي کاربردهاي گوناگون تبديل مي‌کند. چرم در تلفيق با چوب، پايه? فناوري باستانيان را شکل مي‌داده است. صنعت چرم و صنعت خز با هم متفاوت‌اند. اين تفاوت از اهميت مواد خام مورد استفاده در هر کدام پيداست. مواد خام مورد استفاده در صنعت چرم، محصولات فرعي صنعت گوشت هستند؛ در حالي‌که گوشت ارزش بيش‌تري از پوست دارد. مواد خامي که در صنعت خز به‌کار گرفته مي‌شوند، ارزش بيش‌تري از گوشت دارند و به همين خاطر گوشت به عنوان يک محصول جانبي تلقي مي‌شود. تاکسيدرمي اجازه? استفاده از پوست حيوانات را به انسان مي‌دهد، البته مهم‌تر از پوست‌شان، سر و بخشي از پشت آن‌هاست. پوست‌ها و پوست‌هاي خام در ساخت چسب و ژلاتين هم کاربرد دارند.کاربرد چرم
چرم، کاربردهاي مختلفي دارد. اما
نظرات کاربران
UserName