پايه تيغ اصلاح
يکي از روش هاي زدن موهاي صورت استفاده از تيغ اصلاح مي باشد . البته به جاي تيغ از ماشين اصلاح نيز مي شود استفاده کرد . البته از اين نوع تيغ ها براي اصلاح موهاي زائد ديگر نيز استفاده مي شود مانند زير بقل . در اين روش تيغ را بر روي پايه خود قرار داده سپس اقدام به اصلاح موهاي زائد مي کنيم.
نظرات کاربران
UserName