کيف زنانه
مدلي از کيف است که زنان هنگام بيرون رفتن در دست مي گيرند . که البته با توجه به جنس آن داراي سطوح قيمتي متفاوتي است . مثلا اگر ازجنس چرم باشد مسلما هزينه بالايي دارد . زنان معمولا در اين کيف ها محتوايي از جمله وسايل آرايشي، پول نقد و ساير ملزومات زنان را قرار مي دهند .
نظرات کاربران
UserName