انبر دست
انبردست وسيله‏اي است که از دو اهرم با يک محور تشکيل شده است .اين وسيله يک اختراع کلي و عمومي در طول تاريخ بوده و نمي‏توان يک تاريخچه مشخص و منحصر به فرد يا يک مخترع مشخص براي آن ذکر کرد.انسان از هزاران سال قبل از ميلاد کار با فلزات را مي‏دانسته و براي انجام کار با فلزات نياز به وسايلي انبردست مانند داشته است تا از مواد داغ و ذوب شده براي کارهايي مانند ريخته‏گري و آهنگري سود بجويد.پيشرف وسايل انبردست مانند از شکل چوبي تا برنزي احتمالا از ???? قبل از ميلاد اتفاق افتاده است.از جمله قديمي‏ترين تصاوير موجود انبردست را در تصوير آهنگري خداي آتش يوناني نشان مي‏دهد.امروزه از انبردست‏ها معمولا براي ايمني بيشتر در گرفتن وسايل داغ استفاده مي‏شود که به آن انبر مي‏گويند.انبردست‏ها با طراحي‏هاي گوناگون و براي اهداف گوناگون طراحي شده‏اند مانند کارهاي الکترونيکي ? لوله کشي ? سيم‏کشي و حتي اسب نعل کردن.در واقع طيف وسيعي از وسايل در خانواده انبردست‏ها قرار مي‏گيرند و کارهايي از لخت‏کردن و بريدن انواع سيم برق تا گرفتن وسايل و بريدن و خرد کردن آنها را انجام مي‏دهند.
نظرات کاربران
UserName