سيم شبکه
از اين سيم ها معمولا در ساختمان هاي اداري که خواهان وصل کردن سيستم ها به يکديگر هستند استفاده مي شود
نظرات کاربران
UserName