تاس

وسيله اي است که در بازيهاي کودکانه استفاده مي شود . در واقع يک تاس مکعبي است که هر طرف آن يکي از اعداد 1-6 ميباشد . و بستگي به شانس افراد دارد که چه عددي براي آن ها نمايان شود

نظرات کاربران
UserName