ماشين سه تيغه
وسيله اي است که از آن براي اصلاح صورت استفاده مي شود .البته اين نوع از ماشين اصلاح براي پاک کردن موهاي نازک و کوچک کاربرد دارد . اين وسيله به گونه اي است که هر چه مو در صورت وجود داشته باشد پاک ميکند . البته اين وسيله انواع مختلفي نيز دارد مثلا در دستگاه مذکور قسمتي براي خط ريش وجود دارد
نظرات کاربران
UserName