موس
"اولين موس در كامپيوتر از سال ???? و همزمان با ظهور مكينتاش معرفي گرديد. استفاده از موس كاربران را قادر ساخت تا از سيستم و نرم افزارهاي مورد نظر خود با سهولت بيشتري کار کنند. اين دستگاه کوچک، ساده و با کليک هاي کم آنقدر مهم و حياتي است که بدون آن کار با سيستم عاملها با اينترفيس يا همان رابط کاربر گرافيکي محال يا مشکل است.
انواع موس هاي رايج
1- موس هاي توپي ( توپ دار)
2- موس نوري
مضرات بهره گيري از موس
بهره گيري از موس در حالت طبيعي و به صورت مطلوب مضر نيست اما اگر حالت دست و ارگونومي استفاده از موس نامطلوب باشد باعث کشش تاندوم و عضلات دست و در نتيجه فاصله مفاصل دست مي شود.

"
نظرات کاربران
UserName