شمعدان
آيِنِه و شَمْعْدان يا آينه شمدون از اجزاي اصيل سفره? عروسي ايراني است، که در سفره? هفت سين نيز قرار داده مي‌شود. استفاده از آينه و شمعدان ريشه در ايران باستان و آيين زرتشت دارد.در همه? سفره‌هاي عقد ايراني آيينه و شمعدان وجود دارد، آيينه مظهر روشنايي است و شمعدانهايي که در دو طرف آيينه قرار مي‌گيرند نماد سربازهايي هستند که از زندگي عروس و داماد نگهباني مي‌کنند. آينه? بخت و دو شمعدان در دو سوي آينه به نشانه? روشنايي و آتش، دو عنصر بسيار مهم در فرهنگ ايراني و زرتشتي هستند.
نظرات کاربران
UserName