کي برد
"وسايل زيادي براي وارد کردن اطلاعات به کامپيوتر موجود است. مثل:موس ، صفحه هاي لمسي( finger touch ) ، کاراکتر خوان ها ، وسايل گيرنده صوت ، صفحه کليد(کيبرد) و....
کيبردها انواع مختلفي دارند:
صفحه کليد الفبايي- عددي ( Alphanumeric ) :
صفحه کليدهاي معمولي امروزي که معمولاً شامل حروف الفبا ، اعداد ، يک سري علامات و دستورات هستند.
صفحه کليد کردد( Chorded ) :
وسيله اي براي وارد کردن کاراکتر و دستورکه با فشردن چند کليد بوجود مي آيند.
اولين کاربرد صفحه کليد به عنوان وسيله ورودي کامپيوترهاست. با صفحه کليد کارهايي چون : تايپ يک سند ، ايجاد کليدهاي شرت کات ، دسترسي به منوها ، بازي و غيره انجام مي شود.
طرح بندي صفحه کليدهاي امروزي ( در کيبرد هاي مدرن انگليسي ) ، QWERTY نام گرفته که بر حسب مشهورترين صفحه کليدهاي ماشين تحرير طراحي شده است. البته طرح ‌بندي هاي ديگري چون : Dvorak ، ABCDE ، XPeRT و...نيز وجود دارد که بيشتر در اروپا کاربرد دارند.
طرح بندي QWERTY کم کم گسترش يافت و به طرح بندي استاندارد صفحه کليدهاي 104 کليدي کامپيوترهاي شخصي تبديل شد که با اضافه شدن کليدهاي مکان نما ، اعدادي به سبک ماشين حساب ، دو گروه از کليدهاي عمليات خاص ( F1-F12 ) کليد ويندوز ( در IBM ) وغيره همراه بود.
بعضي از سازندگان کامپيوتر بعضي کليدهاي خاص مربوط به پست الکترونيکي ( e-mail ) واينترنت را نيز اضافه کرده اند اما اين کليدها جزء استاندارد نشده اند.

نحوه عملکرد کيبرد :
اکثر صفحه کليدها درعمل ازيک تکنولوژي استفاده مي کنند. آنها از سويچ هاومدارهايي براي ترجمه کليدهاي فشارداده شده توسط انسان به سيگنال هايي قابل فهم براي کامپيوتر استفاده مي کنند.

پردازنده کوچک
يک کيبرد خيلي شبيه يک کامپيوتر کوچک است. که پردازنده مخصوص خود و مداري که اطلاعات را به پردازشگر و برعکس انتقال مي دهد دارد. بخش بزرگي از اين مدارجايگاه کليدها را تشکيل مي دهد.
جايگاه کليدها يک شبکه از مدارها زير کليدها است.
در همه صفحه کليدها ( به جز مدل هاي خازني که در اين مقاله به آنها پرداخته نمي شود ) هر مدار در يک نقطه زير هر کليد قطع شده است.

"
نظرات کاربران
UserName