کي برد
"وسايل زيادي براي وارد کردن اطلاعات به کامپيوتر موجود است. مثل:موس ، صفحه هاي لمسي( finger touch ) ، کاراکتر خوان ها ، وسايل گيرنده صوت ، صفحه کليد(کيبرد) و....
کيبردها انواع مختلفي دارند:
صفحه کليد الفبايي- عددي ( Alphanumeric ) :
صفحه کليدهاي معمولي امروزي که معمولاً شامل حروف الفبا ، اعداد ، يک سري علامات و دستورات هستند.
صفحه کليد کردد( Chorded ) :
وسيله اي براي وارد کردن کاراکتر و دستورکه با فشردن چند کليد بوجود مي آيند.
اولين کاربرد صفحه کليد به عنوان وسيله ورودي کامپيوترهاست. با صفحه کليد کارهايي چون : تايپ يک سند ، ايجاد کليدهاي شرت کات ، دسترسي به منوها ، بازي و غيره انجام مي شود.
طرح بندي صفحه کليدهاي امروزي ( در کيبرد هاي مدرن انگليسي ) ، QWERTY نام گرفته که بر حسب مشهورترين صفحه کليدهاي ماشين تحرير طراحي شده است. البته طرح ‌بندي هاي ديگري چون : Dvorak ، ABCDE ، XPeRT و...نيز وجود دارد که بيشتر در اروپا کاربرد دارند.
طرح بندي QWERTY کم کم گسترش يافت و به طرح بندي استاندارد صفحه کليدهاي 104 کليدي کامپيوترهاي شخصي تبديل شد که با اضافه شدن کليدهاي مکان نما ، اعدادي به س
نظرات کاربران
UserName