عينک
اين وسيله براي افرادي مناسب است که در بينايي مشکل دارند . البته پزشکان با توجه به درصد بينايي و مشکلاتي که اين افراد دارند عينک هاي مختلفي را تجويز ميکند . که البته هر چه شماره عينک بالا رود يعني اينکه فرد در بينايي مشکلات بيشتري دارد. البته انواعي از عينک ها نيز هستد که براي جلوگيري از اشعه ماوراه بنفش خورشيد استفاده ميشوند . اينگونه عينک ها را عينک هاي افتابي مي نامند .
نظرات کاربران
UserName