عينک
اين وسيله براي افرادي مناسب است که در بينايي مشکل دارند . البته پزشکان با توجه به درصد بينايي و مشکلاتي که اين افراد دارند عينک هاي مختلفي را تجويز ميکند . که البته هر چه شماره عينک بالا رود يعني اينکه فرد در بينايي مشکلات بيشتري دارد.
نظرات کاربران
UserName