ساعت مچي
وسيله اي است که براي فهميدن زمان به کار ميرود . اين نوع از ساعت عا بر روي دست بسته مي شود و عمده قابليت آن امکان جابه جايي و استفاده سريع است . انواع ديگر ساعت عبارتند از : روميزي، ديواري و ..
نظرات کاربران
UserName