چکش
وسيله اي است که معمولا براي کوبيدن ميخ از ان استفتده مي شود . اين نوع چکش داراي ميخ کش نيز مي باشد . يعني براي در آوردن ميخ ها مي شود از آن استفده کرد .
نظرات کاربران
UserName