شير گاز
از اين محصول براي باز و بسته کردن شير گاز استفاده مي شود . کشور توليد کننده ي اين شير گاز ايتاليا است و جنس آن از برنج ميباشد .
نظرات کاربران
UserName