دستگاه دوخت
اين وسيله براي نگه داشتن تعداد زيادي کاغذ کنار هم کاربرد دارد. کاغذ ها به وسيله آهني به نام منگنه که در دستگاه دوخت قرار دارد به يکديگر پيوند مي خورند .
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
منگنه

سوزن منگنه

دستگاه دوخت
تصاویر مرتبط