دو شاخ
وسايل برقي براي روشن شدن احتياج به برق دارند . برق در اينگونه وسايل از طريق يک سيم و دو شاخ متصل به ان به اين وسايل هدايت مي شود .
نظرات کاربران
UserName