رابط usb
اين وسيله قطعهاي است براي اتصال حافظه هاي خارجي به کامپيوتر
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
usb

حافظه جانبي

فلش
تصاویر مرتبط